Een collega op den electrischen stoel

Nieuws
Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1940;84:1343