Een caecumtumor én lever- en peritoneumafwijkingen

Wat is de diagnose?
Martine Moossdorff
S.H. (Prapto) Sastrowijoto
Meindert N. Sosef
Evelien de Witte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4974
Abstract

Casus

Een 37-jarige man met sarcoïdose bezocht de Spoedeisende Hulp vanwege acute pijn rechtsonder in de buik. Patiënt had geen koorts. Laboratoriumonderzoek toonde een CRP-concentratie van 16 mg/l en een leukocytenaantal van 9,7 x 109/l. Op de CT-scan van het abdomen was te zien dat de wand van de caecumbodem was verdikt (figuur 1). De appendix was eveneens verdikt (diameter van 2 cm) en gevuld met vocht. Wij besloten om een laparoscopie uit te voeren. Tijdens de operatie zagen wij een tumor in de caecumbodem, een dreigende ‘blow-out’ van de appendix en diverse afwijkingen van de lever en het peritoneum…

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen. Afd. Heelkunde: dr. M. Moossdorff, chirurg in opleiding; dr. M.N. Sosef en drs. E. de Witte, gastro-enterologisch chirurgen. Afd. Pathologie: dr. S.H. Sastrowijoto, patholoog.

Contact M.N. Sosef (m.sosef@zuyderland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Martine Moossdorff ICMJE-formulier
S.H. (Prapto) Sastrowijoto ICMJE-formulier
Meindert N. Sosef ICMJE-formulier
Evelien de Witte ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties