Een bijzondere vorm van hypokalaemische alkalose

Media
Desmit, E.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1968;112:804