Een anatomisch onderzoek van pulmonalis-atresie, mede in verband met de collaterale bloedvoorziening van de longen

Media
Donkers, B.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1968;112:1223