Een adenovirusepidemie onder niertransplantatiepatiënten

Onderzoek
J. Schirm
W.L. Manson
F.P. Schröder
A.M. Tegzess
H.G.A.M. van der Avoort
J.C. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1310-4
Abstract

Samenvatting

In de eerste 4 maanden van 1988 werd bij routinematig virologisch onderzoek bij 12 van 15 achtereenvolgende patiënten die een niertransplantatie ondergingen in het Academisch Ziekenhuis te Groningen een infectie met adenovirus aangetoond. Terwijl het bij alle patiënten hetzelfde serotype (Ad1135H11) betrof, was er sprake van 2 verschillende DNA-varianten, optredend in 3 achtereenvolgende clusters. De epidemie lijkt begonnen te zijn door reactivering van latent virus bij een beperkt aantal patiënten, waarna het virus zich verder nosocomiaal verspreidde. Géén van de betrokken patiënten toonde klinische verschijnselen die duidelijk passen bij een adenovirusinfectie, ofschoon adenovirus een bijkomende factor geweest kan zijn bij de fatale afloop van een bij één van de patiënten optredende hepatitis.

Uit de beschreven epidemie blijkt dat adenovirus zich zeer gemakkelijk nosocomiaal verspreidt. Aangezien adenovirusinfecties bij patiënten die een niertransplantatie ondergingen, getuige de literatuur, zeer ernstig kunnen verlopen, lijkt het raadzaam bij de virologische bewaking van deze patiënten ook naar adenovirus te (blijven) zoeken.

Auteursinformatie

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid voor Groningen en Drenthe, Van Ketwich Verschuurlaan 92, 9721 SW Groningen.

Dr.J.Schirm en F.P.Schröder, virologen; W.L.Manson, medisch microbioloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Nefrologie, Groningen.

A.M.Tegzess, internist.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, afd. Virologie, Bilthoven.

Dr.H.G.A.M.van der Avoort, biochemicus; dr.J.C.de Jong, viroloog.

Contact dr.J.Schirm

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties