Een 14-jarige Syrische vluchteling met neurobrucellose

Klinische praktijk
Marjolijn S.W. Quaak
Herjan H.J. Bavelaar
J. (Hanneke) Berkhout
Gerben J. Truin
Else M. Bijker
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1663
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Neurobrucellose is een zeldzame complicatie van een Brucella-infectie, een bacteriële zoönose die onder andere veel in het Midden-Oosten voorkomt. Ook in Nederland is alertheid op deze importziekte belangrijk, vooral bij migranten.

Casus

Een 14-jarige jongen uit Syrië meldde zich met hoofdpijn, braken en gewichtsverlies. In de liquor werd Brucella melitensis geïdentificeerd. Ondanks antibiotische behandeling ging hij met name neurologisch fors achteruit. Beeldvormend onderzoek toonde een nieuw ontstane hydrocefalus. De symptomen verdwenen nadat een tijdelijke externe ventrikeldrain was geplaatst. Na 8 maanden continue antibiotische therapie was patiënt volledig hersteld.

Conclusie

De diagnose en de therapie liepen vertraging op, onder meer omdat medische gegevens ontbraken, patiënt eerdere behandelingen onderbroken had tijdens zijn vlucht, en er een taalbarrière was. Met name bij migranten is kennis over de voorgeschiedenis en over de epidemiologie van infectieziekten in de landen van herkomst belangrijk. Bij behandeling van brucellose met antibiotica kan klinische verslechtering optreden door een Jarisch-Herxheimer-achtig fenomeen.

Auteursinformatie

Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Nijmegen.

Drs. M.S.W. Quaak en dr. E.M. Bijker, aiossen kindergeneeskunde.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen.

Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten: drs. H.H.J. Bavelaar, aios microbiologie; drs. J. Berkhout, arts-microbioloog.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. G.J. Truin, kinderarts.

Contact drs. M.S.W. Quaak

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marjolijn S.W. Quaak ICMJE-formulier
Herjan H.J. Bavelaar ICMJE-formulier
J. (Hanneke) Berkhout ICMJE-formulier
Gerben J. Truin ICMJE-formulier
Else M. Bijker ICMJE-formulier

Reacties

Ruurd
Duyff

27 december 2017 - 21:08

In figuur 1 bij het interessante artikel over import neurobrucellose is m.i. een fout geslopen. Bij een structuur in de mediaanlijn, dorsaal van het splenium van het corpus callosum staat een pijl met 4e ventrikel. De 4e ventrikel is veel meer caudaal gesitueerd, dit is waarschijnlijk wel een liquorruimte maar dan het craniale deel van de cisterna van de lamina quadrigemina.

Ruurd Duyff, neuroloog, Tjongerschans ziekenhuis Heerenveen