Echtscheiding vormt gevaar voor de gezondheid.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1909-10

Echtscheiding vormt gevaar voor de gezondheid. - De roomskatholieke aartsbisschop van Ierland, de Most Reverend Dermot Clifford, vindt dat mensen die een echtscheiding willen aanvragen een waarschuwing van de regering moeten krijgen dat dit een gevaar vormt voor de gezondheid (The Times, 29 augustus). De aartsbisschop wijst op de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties