Echoscopie in de gynaecologie en obstetrie.

Media
P. Stoutenbeek
J.M.G. van Vugt
J.W. Wladimiroff
J.M.W.M. Merkus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1881

Echoscopie in de gynaecologie en obstetrie. 2e, herziene druk. Onder redactie van P.Stoutenbeek, J.M.G.van Vugt en J.W. Wladimiroff. 206 bl., fig., tabellen. Bunge, Utrecht 1997. ISBN 90-6348-109-8. Prijs: ingen. ƒ 98,50.

Dit boek is voortgekomen uit de basiscursus ‘Echoscopie’ die voor assistent-geneeskundigen en gynaecologen wordt georganiseerd door de werkgroep Echoscopie van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties