E-mailconsult voor verre patiënten
Open

In het kort
15-12-2000
M. Kabos en S. Mahesh

Wanneer men in afgelegen plaatsen werkt waar medisch advies niet voorhanden is, kan e-mail een nuttig medium zijn. Cooke en Holmes analyseerden gedurende 22 maanden (april 1998-januari 2000) gebruik en functioneren van een e-mailconsultatiedienst voor jonge vrijwilligers (18-25 jaar) die via de Britse Voluntary Service Overseas (VSO) 1 jaar in ontwikkelingslanden werkten.1

Vóór vertrek worden de vrijwilligers onderworpen aan een gezondheidsscreening en een basaal medisch onderzoek en krijgen zij advies over vaccinatie en andere medische aspecten van hun verblijf in den vreemde. Ook ontmoeten zij de VSO-arts die hun medisch dossier beheert. Na aankomst op hun bestemming moeten zij zich inschrijven bij een lokale arts en de VSO-arts op de hoogte houden van de contacten met die arts. Per e-mail kunnen zij vragen voorleggen aan de VSO-arts; deze antwoordt binnen 24 uur.

Er waren 131 e-mailberichten van 81 van de 127 uitgezondenen. Hiervan werden 50 berichten vóór vertrek verstuurd; deze gingen vooral over vaccinatieproblemen, malariaprofylaxe en de screening. De 74 berichten verzonden vanuit het buitenland betroffen meestal gezondheidsproblemen die tijdens het verblijf ontstaan waren, zoals gastro-intestinale klachten (16), kno-klachten (5), malaria (4), koorts (3), psychische problemen (5), ongelukken (3) en volksgezondheidsvragen (6). Mede op grond van de ontvangen e-mail heeft de organisatie de voorlichting vóór vertrek uitgebreid, bijvoorbeeld over psychische problemen en risicogedrag. Een enquête onder één jaargang gaf aan dat gebruikers van de e-mailservice daarover tevreden waren.

De auteurs onderzochten niet of allen die e-mail verstuurden tevreden waren en of zij nog verder medische hulp zochten. Zij stellen dat e-mail vooral gebruikt werd voor minder ernstige problemen. Doordat de arts de gegevens van de patiënt goed kent, is gericht advies mogelijk (hetgeen niet het geval is bij ongevraagde e-mail van onbekenden). Zij wijzen op de beperkingen van medisch advies zonder gedegen lichamelijk onderzoek en op het privacyprobleem. Medisch-juridisch zijn er nog verschillende onduidelijkheden op te helderen; volgens de auteurs een taak voor de beroepsorganisaties van artsen. Tenslotte roept de verhouding tussen lokale arts en arts-op-afstand vragen op.

Literatuur

  1. Cooke FJ, Holmes A. E-mail consultations ininternational health. Lancet 2000;356:138.