Dyspnoe tijdens methotrexaatgebruik: geen reden tot luchtigheid

Klinische praktijk
M.J. van der Veen
F. Teding van Berkhout
J.W.J. Bijlsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:522-5
Abstract

Samenvatting

Aan de hand van twee ziektegeschiedenissen wordt een overzicht gegeven van een belangrijke complicatie van methotrexaat (MTX), die tot nu toe minder aandacht heeft gekregen dan zij verdient. De MTX-pneumonitis, waarvan aanvankelijk werd aangenomen dat deze alleen optrad bij gebruik van hoge doseringen MTX, blijkt evengoed voor te komen bij lage intermitterende doses. Naarmate MTX vaker op deze wijze toegepast zal worden bij de behandeling van niet-maligne aandoeningen, zal ook het beeld van de pneumonitis frequenter worden gezien. Herkenning van het klinisch beeld zal tot gevolg hebben dat sneller een adequate behandeling wordt ingesteld. Het spectrum van de door MTX geïnduceerde longaandoeningen varieert van voorbijgaande milde dyspnoe tot progressieve en soms fatale pulmonale insufficiëntie. Bij alle ‘nieuwe’ pulmonale klachten van een patiënt die behandeld wordt met MTX dient aan de mogelijkheid van MTX-pneumonitis te worden gedacht. Het verdient aanbeveling om röntgenonderzoek van de longen te verrichten en eventueel de longfunctie te meten alvorens gestart wordt met MTX-therapie, teneinde de uitgangssituatie vast te leggen. Daarnaast is het uiteraard van groot belang om patiënten attent te maken op de mogelijkheid dat pulmonale klachten optreden. Het beloop bij een MTX-pneumonitis is meestal gunstig.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Reumatologie: M.J.van der Veen en prof.dr.J.W.J.Bijlsma, reumatologen.

Afd. Longziekten: F.Teding van Berkhout, longarts.

Contact M.J.van der Veen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties