Driejaarlijkse Prijs voor Biomedische Ethiek 'Prof. Roger Borghgraef'

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2169

Op 7 maart 2003 looft het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht voor de derde maal de driejaarlijkse Prijs voor Biomedische Ethiek ‘Professor Roger Borghgraef’ (€ 2.500,–) uit voor een werk dat een waardevolle bijdrage levert aan de biomedische ethiek. De prijs zal worden uitgereikt tijdens een Academische Zitting n.a.v. het internationaal congres ‘Between Facts and Norms: Empirical Methods in Bioethics’, dat wordt georganiseerd door het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (Faculteit Geneeskunde, Katholieke Universiteit Leuven) i.s.m. de European Master in Bioethics.

Kandidaturen kunnen worden ingediend vóór 31 januari 2003 bij prof.dr.P.Schotsmans, Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, Kapucijnenvoer 35…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties