Drie patiënten met een nierinfarct

Klinische praktijk
G.H. Koek
D.E. Blockmans
Ph. van Hootegem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2473-6
Abstract

Samenvatting

Twee patiënten met cardiovasculaire ziekte, een man van 76 jaar en een vrouw van 79 jaar, en een 36-jarige man met een factor-V-Leiden-deficiëntie (geactiveerdproteïne-C-resistentie) hadden onverklaarbare buikpijn en toenemende lactaatdehydrogenase(LDH)-waarden. Met computertomografisch onderzoek werd de diagnose ‘nierinfarct’ gesteld. Bij 2 patiënten vond bevestiging plaats met een selectieve A.-renalisarteriografie. De behandeling bestond in alle gevallen uit orale anticoagulantia. Een patiënt kreeg eerst intraveneus heparine. Bij onverklaarde abdominale pijn met weinig specifieke afwijkingen bij het lichamelijk onderzoek in combinatie met een snelle stijging van de LDH- en eventueel van de serumcreatininewaarde moet een nierinfarct in de differentiaaldiagnose worden opgenomen.

Auteursinformatie

Universitaire Ziekenhuizen, Gasthuisberg, afd. Interne Geneeskunde, Herestraat 49, 3000 Leuven, België.

G.H.Koek en prof.dr.D.E.Blockmans, internisten.

Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas, afd. Interne Geneeskunde en Gastro-enterologie, Brugge, België.

Dr.Ph.Van Hootegem, gastro-enteroloog.

Contact prof.dr.D.E.Blockmans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties