Drie jaren pest op Java

Onderzoek
Loghem, J.J. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1914;58:876-9