Dr.F.Gerritzen-prijs 1986

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2280

De Stichting Dr.F.Gerritzen-prijs voor Diabetesonderzoek, welke ten doel heeft ‘erkenning te verlenen aan nationale, wetenschappelijke activiteiten op het gebied van diabetes mellitus’, verzoekt kandidaten voor te dragen voor de Dr.F.Gerritzen-prijs 1986. De prijs, een initiatief van Hoechst Holland N.V., is ƒ 10.000,- groot en zal voor de tweede keer verleend worden aan een in Nederland werkzame, afgestudeerde jonge academicus. Kandidaatstellingen dienen door een derde partij te gebeuren, vergezeld van een curriculum vitae en van relevante publikaties, alsmede van een korte argumentatie, alles in viervoud. Sluitingsdatum is 31 december 1986. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties