Dress Red Day

Opinie
Yolanda van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:B744

artikel

Op 21 september was het ‘Dress Red Day’ in Nederland, georganiseerd door de Hartstichting. Een typisch Amerikaans initiatief dat naar ons land is komen overwaaien en waarmee hartziekten bij vrouwen aan de man worden gebracht. Helpen dit soort acties? Geen idee, ik denk het eigenlijk niet. De notoire energieverspiller gaat niet naar aanleiding van de warmetruiendag zijn gedrag veranderen. Lief zijn voor dieren doe je altijd en niet alleen op dierendag.

Welk probleem werd er deze dag eigenlijk precies op de kaart gezet? De constatering dat ruim 6 keer zoveel vrouwen doodgaan aan hart- en vaatziekten als aan borstkanker is misschien wel waar, maar zonder naar leeftijdspecifieke sterfte te kijken is dit zo ongenuanceerd dat het meer lijkt op bangmakerij. Doodgaan is geen wedstrijd en naarmate we ouder worden, neemt ook de kans toe dat hartziekten op ons doodsoorzakenformulier terechtkomen. Ook de stelling dat de sterfte bij vrouwen minder gedaald is dan bij mannen is pas informatief na een analyse van de oorzaken. Al snel komt dan de sigaret in beeld. Vrouwen lopen achter in het verbeteren van slecht gedrag en realiseren zich nog steeds niet dat roken voor hen nog schadelijker is dan voor mannen. Uit grote epidemiologische studies weten we dat ook sommige andere klassieke risicofactoren bij vrouwen harder aankomen dan bij mannen. Leefstijlverandering is hierop het simpele antwoord, al is dat moeilijk te realiseren.

Welke kennis en welk wetenschappelijk onderzoek is er nodig over hartziekten bij vrouwen? In dit nummer kunt u lezen dat de diagnostiek van het acute coronaire syndroom bij vrouwen lastig is (A3925; bl. 1697). Klachten zijn atypisch en het vrouw zijn zet de dokters op het verkeerde pad. Diagnostisch onderzoek waaruit simpele predictieregels voor mannen en vrouwen met typische en atypische hartklachten kunnen worden afgeleid, bieden soelaas. De grote cohortstudies die hiervoor nodig zijn, kunnen ook de vrouwen leveren voor therapeutische trials zodat ook vrouwen goed vertegenwoordigd zijn en de generaliseerbaarheid van dergelijk onderzoek zich ook buiten de witte blanke man uitstrekt. Al geruime tijd probeert de Hartstichting onderzoekers tevergeefs te wijzen op de voorkeursbehandeling die subsidieaanvragen zouden krijgen als er aandacht is voor geslachtsverschillen. Kennelijk staat ook in de commissies die vervolgens dat onderzoek beoordelen de vrouw in haar rode jurk onvoldoende op het netvlies. Terwijl de oplossing eigenlijk zo eenvoudig is: gewoon een jaarlijkse subsidieronde waarin de Hartstichting aangeeft dat in verband met fikse achterstanden nu even alleen onderzoek gericht op verbetering van diagnostiek en therapie van hartziekten bij de vrouw wordt gehonoreerd. Op die manier bereikt ook rodejurkjesdag wat er mee beoogd wordt.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties