Dr.D.Hoogendoorn-prijs 2001

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1892

Op 25 april 2001 zal door Prismant de Dr.D.Hoogendoorn-prijs worden uitgereikt. Deze prijs wordt eens in de drie jaar toegekend en uitgereikt aan een persoon die baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van toepassing van de informatie- en communicatietechnologie bij onder meer wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van ƒ 10.000,-.

Een informatiepakket, bestaande uit een aanmeldingsformulier en het reglement voor deelname, is op te vragen bij het directiesecretariaat van Prismant; tel. 030-2345763; hoogendoorn@prismant.nl. Het reglement en aanmeldingsformulier zijn ook te vinden op www.prismant.nl.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties