Dr.C.J.Roosprijs 2006

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2539

De Dr.C.J. Roosstichting maakt bekend dat, evenals in 2005, de jaarprijs voor het beste klinische proefschrift op het gebied van de interne geneeskunde zal worden uitgereikt in samenwerking met de Nederlandsche Internisten Vereeniging tijdens de Internistendagen in april 2006 te Maastricht. De prijs, € 3000,–, is een bekroning voor het beste proefschrift dat handelt over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp. Het betreft de proefschriften die in 2005 of begin 2006 verschenen zijn, of zullen verschijnen. Aan de auteurs van de 3 beste proefschriften wordt de gelegenheid geboden om hun werk tijdens een aparte sessie te presenteren.

Internisten en assistenten in opleiding (of…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties