Dr.B.H.Sajet, sociaal-geneeskundige van formaat

Perspectief
J.Z. Baruch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2273-5

Op 25 september 1986 overleed dr.B.H.Sajet op de leeftijd van 99 jaar. Op 17 maart 1887 werd hij geboren in een traditioneel joods gezin, dat woonde in een van de vele joodse stadswijken die Amsterdam in die tijd telde. Al heel jong zag hij armoede en sociale nood bij vele Amsterdammers. Al heel jong werd hij gegrepen door de gedachte, dat verbetering van de slechte woon- en werkomstandigheden, en opheffing van de sociale nood, eisen van sociale rechtvaardigheid waren. Op 15-jarige leeftijd kwam hij onder de bekoring van de grote socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra en zijn gehele leven lang is hij het socialisme trouw gebleven. In een terugblik op zijn leven zou Sajet in 1977 zeggen, dat voor hem het socialisme nauw samenhing met het bijbelse voorschrift de andere mens lief te hebben, omdat deze net zo'n mens is als je zelf bent en omdat in het jodendom het…

Auteursinformatie

Dr.J.Z.Baruch, oud-lid van de gemeenteraad van Amsterdam, Gerrit van der Veenstraat 141, 1077 DX Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties