Dr. Saal van Zwanenbergstichting

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:230

De Dr. Saal van Zwanenbergstichting brengt ter kennis dat tot 25 februari 1986 gelegenheid bestaat aanvragen in te dienen voor subsidies ten behoeve van activiteiten die op enigerlei wijze bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of nieuwe vormen van farmacotherapie. De aanvragen betreffen:

– een eenmalige bijdrage in de kosten van, bij voorkeur klinische, onderzoekingen die van waarde zijn voor de farmacotherapie bij mens of dier;

– het verlenen van ‘bench-fees’ voor kort durende projecten, uit te voeren door jonge onderzoekers zoals student-assistenten;

– het subsidiëren van onderzoekers tot 35 jaar ten behoeve van een verblijf in een ander…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties