Doorlopende agenda

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2290

2001 November 24 Amsterdam, Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 24 Tilburg (Fontys Dansacademie), studiedag ‘Bewegingsexpressietherapie en posttraumatische stressstoornis’, beweging, dans en spel in de hulpverlening aan getraumatiseerde cliënten (tel. 08778-78166). 24 Utrecht (Jaarbeurs), symposium ‘Op de bres voor de afweer’, een moderne kijk op allergie (tel. 0294-239471 Simone Schuthof, Stichting Folia Orthica). 24 Wageningen (WICC), symposium ‘Osteoporose: ooit een persoon met osteoporose gezien en beviel het’ (tel. 06-23769111 Rita Kuipers). 27 Maastricht, regiobijeenkomst ‘Pijn’ (tel. 0345-576642 SCEM Conference Services). 27 Maastricht, PAOG-nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar ‘Vaccinaties actuele stand van zaken’ (tel. 06-53544082 secretariaat). 27 Zwolle (Nieuwe Buitensociëteit), congres ‘Digitaal Gezond…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties