Doorlopende agenda

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2495-6

1998 November 7 Utrecht (Educatorium, Universiteit), symposium ‘Psychic trauma and amnesia’, georganiseerd vanuit de bijzondere leerstoel ‘Stress in relatie tot de persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen’ i.s.m. de vakgroep Klinische Psychologie en de onderzoeksschool Psychology & Health (tel. 030-2531785 mw.Rikke Wijlacker, vakgroep Klinische Psychologie, Universiteit Utrecht). 9 Amsterdam (AMC), Amsterdamsche Neurologenvereeniging: wetenschappelijke avond (tel. 020-5108911 dr. W.H.J.P.Linssen, secretaris-penningmeester). 9 e.v. Utrecht (De Driehoek, Willemsplantsoen 1c), Zeven colleges over verpleging en verzorging (tel. 030-2967614 Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging). 9-12 Rotterdam (Erasmus Expo- en Congrescentrum), congres Pain management '98/FBSS ‘Failed back syndrome’ (tel. 010-4082945 S.G.de Geus). 10 Leiden (LUMC), minisymposium ‘Voeding en pijnbestrijding…

Ook interessant

Reacties