Doorlopende agenda

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:708-9

1997 April 5 Nijkerk (De Schakel), landelijke informatie- en ontmoetingsdag georganiseerd door de BOSK-werkgroep Spraak- taalstoornissen in samenwerking met de Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden (tel. 070-3456646 bureau BOSK). 7 Amsterdam (PAOG), ‘Protocol en standaard rugklachten, zaak voor bedrijfsartsen en huisarts’, bl. 1574 (1996). 7-11 Amsterdam (PAOG), 49e Herhalingscursus Kindergeneeskunde (tel. 020-5664801 Bureau PAOG). 8 Amsterdam (PAOG), nascholing voor huisartsen ‘Arts-patiënt relatie en WGBO’ (tel. 020-5664801 PAOG-Amsterdam). 8 Groningen (Onderwijscentrum AZG), ‘Nieuwe epidemieën in de Jeugdgezondheidszorg’ (tel. 050-3633099 mw. G.A.van Dijk). 9 Rotterdam (Capita Selecta), ‘De “dikke vrienden” club’ (over obesitas). 9 Utrecht (Onderwijscentrum…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties