Donkere huid zelden afgebeeld in Nederlandse dermatologieboeken

Portret van vrouw met donkere huid
Laura M.B. Dekkers
Ulviye Isik
C.J.G. (Koos) Sanders
Gönül Dilaver
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7332
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Als een bevolking zo divers is als in Nederland, is het belangrijk dat geneeskundestudenten opgeleid worden om huidaandoeningen te diagnosticeren bij patiënten met een breed spectrum aan huidskleuren en -tinten. Om deze vaardigheid te ontwikkelen, moeten geneeskundestudenten afbeeldingen van huidaandoeningen op zowel lichte als donkere huidtinten te zien krijgen. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen in welke mate afbeeldingen van bruine huid opgenomen zijn in Nederlandse dermatologieboeken.

Opzet

Observationeel onderzoek.

Methode

Beschikbare Nederlandse dermatologieboeken, gericht op geneeskundestudenten en coassistenten, werden geselecteerd door in de periode van september tot november 2021 twee grote webshops voor studieboeken te doorzoeken. Alle afbeeldingen in deze boeken werden bekeken en ingedeeld in de categorieën ‘lichte huid’, ‘licht- tot mediumbruine huid’, ‘medium- tot donkerbruine huid’, en ‘donker- tot zeer donkerbruine huid’.

Resultaten

Vijf boeken werden geïncludeerd, en in totaal werden 2060 afbeeldingen bekeken. Op 87,6% van de afbeeldingen stond een lichte huid, op 7,0% een licht- tot mediumbruine huid, op 2,9% een medium- tot donkerbruine huid, en op 0,5% een donker- tot zeer donkerbruine huid. 2,0% van de afbeeldingen werd gecategoriseerd als ‘onbepaald’.

Conclusie

Nederlandse dermatologieboeken bevatten momenteel weinig afbeeldingen van bruine huid. Onbekwaamheid in het diagnosticeren van huidaandoeningen bij patiënten met een donkere huid kan leiden tot latere diagnose en slechtere uitkomsten bij deze patiëntengroep. Toekomstige leerboeken dienen van elke huidaandoening afbeeldingen van verschillende huidtinten op te nemen, inclusief donkerdere huidtinten.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht. Onderwijscentrum Biomedische Wetenschappen: L.M.B. Dekkers, student geneeskunde; dr. U. Isik, onderzoeker; dr. G. Dilaver, celbioloog-biomedisch wetenschapper. Afd. Dermatologie: drs. C.J.G. Sanders, dermatoloog.

Contact dr. G. Dilaver (g.dilaver@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Laura M.B. Dekkers ICMJE-formulier
Ulviye Isik ICMJE-formulier
C.J.G. (Koos) Sanders ICMJE-formulier
Gönül Dilaver ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken in#15 Prikangst bij huisartsen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jan
van der Meulen

Een kleine aanvulling op dit manuscript dat aandacht schenkt aan de problemen in de diagnostiek van de huidaandoeningen bij mensen met een donkere huid. Het betreft de passage over eczeem waarvan de ernst onderschat kan worden met als gevolg onderbehandeling. Het verwerpen van de Fitzpatrick skin type classificatie zal het risico op onderbehandeling van het eczeem bij een donkere huid zeker doen toenemen. De auteurs verwerpen deze classificatie omdat die berust op de fotosensitiviteit van de huid en niet de huidtint. Wat de auteurs echter vergeten is dat de fotosensitiviteit omgekeerd evenredig is met de hoeveelheid melanine pigment in de huid oftewel de huidtint (1). De huid met veel melanine pigment verbrandt minder snel in de zon, maar moet 3 tot 5 maal langer aan zonlicht worden blootgesteld om voldoende vitamine D te maken. Vandaar dat in Nederland meer dan de helft van de mensen met een donkere huid een vitamine D deficiëntie heeft (2). Alhoewel er geen verband bestaat tussen de ernst van de vitamine D deficiëntie en die van het eczeem, hebben eczeem patiënten wel een significant lagere vitamine D spiegel dan gezonde controle personen. Bovendien blijkt uit gerandomiseerd dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek bij eczeem patiënten dat vitamine D suppletie een statistisch significante verbetering van het eczeem geeft (3). Samenvattend, mensen met een donkere huid en eczeem worden zeker onderbehandeld als de gemiste vitamine D deficiëntie niet wordt behandeld.

J. Hartman, huisarts
Dr. J van der Meulen, basis-arts
De Jagerweg Praktijk te Dordrecht
Literatuur

1. Brenner M, Hearing VJ. The protective role of melanin against UV damage in human skin. Photochem Photobiol. 2008;84:539-49.

2. Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 2012; publicatienr. 2012/15.

3. Hattangdi-Haridas SR, Lanham-New SA, Wong WHS, Ho MHK, Darling AL. Vitamin D deficiency and effects of vitamin D supplementation on disease severity in patients with atopic dermatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis in Adults and Children. Nutrients. 2019;11:1854.