Directe ‘total body’-CT-scan bij multitraumapatiënten

Onderzoek
Joanne C. Sierink
Teun P. Saltzherr
Michael J.R. Edwards
Benn J.A. Beuker
Peter Patka
J.C. (Carel) Goslings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4897
Abstract

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van de studie

De mortaliteit onder ernstig gewonde traumapatiënten is hoog: ongeveer 15-20% overlijdt in het ziekenhuis tijdens de opname direct aansluitend aan het trauma (‘indexopname’).1,2

De direct uitgevoerde ‘total body’-CT-scan bij traumapatiënten wint snel aan populariteit in de westerse wereld. Een recente meta-analyse laat zien dat de tijd tot diagnose en interventie bij traumapatiënten korter is wanneer er direct een ‘total body’-CT-scan wordt gemaakt.3 Het is nog onduidelijk of deze snellere diagnostiek – door het weglaten van conventionele röntgenfoto’s en echografie – zich ook vertaalt in een lagere mortaliteit.1,2,4,5 Mogelijke nadelen van een ‘total body’-CT-scan zijn de stralingsdosis en de kosten.6-8 Door deze nadelen is het essentieel om te onderzoeken of deze snellere vorm van diagnostiek leidt tot een betere patiëntuitkomst.

Vraagstelling

Is een direct uitgevoerde ‘total body’-CT-scan bij…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Trauma-unit, Amsterdam.

Drs. J.C. Sierink, PhD-student; dr. T.P. Saltzherr, aios heelkunde; prof.dr. J.C. Goslings, traumachirurg.

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, afd. Heelkunde, pijler Traumachirurgie, Nijmegen.

Dr. M.J.R. Edwards, traumachirurg.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Chirurgie, aandachtsgebied Traumachirurgie, Groningen.

Drs. B.J.A. Beuker, traumachirurg.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Spoedeisende hulp, Rotterdam.

Prof.dr. P. Patka, traumachirurg.

Contact prof.dr. J.C. Goslings (j.c.goslings@amc.nl)

Verantwoording

De leden van de REACT-2-studiegroep zijn: J.C. Sierink (AMC, Amsterdam), T.P. Saltzherr (AMC, Amsterdam), L.F.M. Beenen (AMC, Amsterdam), J.S.K. Luitse (AMC, Amsterdam), M.W. Hollmann (AMC, Amsterdam), M.J.R. Edwards (UMC St. Radboud, Nijmegen), J. Hohmann (Universiteitskliniek, Basel, Zwitserland), B.J.A. Beuker (UMCG, Groningen), P. Patka (Erasmus MC, Rotterdam), M.G.W. Dijkgraaf (AMC, Amsterdam) en J.C. Goslings (AMC, Amsterdam).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: J.C. Sierink is PhD-student bij de Trauma-unit van de afdeling Chirurgie, aangesteld door AMC Medical research B.V. met behulp van een subsidie van ZonMw (subsidienummer: 171102023) voor het coördineren van de REACT-2 trial.
Aanvaard op 18 april 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Joanne C. Sierink ICMJE-formulier
Teun P. Saltzherr ICMJE-formulier
Michael J.R. Edwards ICMJE-formulier
Benn J.A. Beuker ICMJE-formulier
Peter Patka ICMJE-formulier
J.C. (Carel) Goslings ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties