Dioxinen, milieu en gezondheid
Open

Commentaar
01-04-1990
R.M.C. Theelen, C.A. van der Heijden en B. Sangster

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygi√ęne, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.
Laboratorium voor Toxicologie: drs.R.M.C.Theelen, bioloog-toxicoloog i.o.; drs. C.A. van der Heijden, dierpatholoog-toxicoloog.
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: prof.dr.B.Sangster, internist-toxicoloog.
Correspondentieadres: drs. R.M.C.Theelen.