Digoxine bij de bejaarde patiënt

Opinie
F.H.M. Derkx
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2203-4

Zie ook het artikel op bl. 2219.

De behandeling met digoxine kan met de nodige problemen gepaard gaan. Hiervoor is een aantal oorzaken, zoals de geringe therapeutische breedte en het feit dat de diagnose digitalis-intoxicatie op grond van klinische verschijnselen of ECG-afwijkingen niet met zekerheid te stellen is. Wanneer na het staken van de therapie de verschijnselen verdwijnen is er hoogst waarschijnlijk sprake geweest van een intoxicatie. Voor digoxine is er een matig verband tussen de dosering en de plasmaspiegel, omdat het verdelingsvolume en de klaring aan grote individuele variatie onderhevig zijn. Deze variatie is bij de bejaarde patiënt nog toegenomen. Sinds een aantal jaren is het mogelijk om digoxinespiegels in het plasma te meten. Hoewel de grenzen voor effectiviteit en toxiciteit vaag zijn, neemt men aan dat digoxinespiegels beneden de 1 µgl subtherapeutisch zijn. Spiegels boven de 2 µgl maar zeker boven de 3 µgl zijn een aanwijzing, maar…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Interne Geneeskunde I, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

F.H.M.Derkx, internist-klinisch farmacoloog.

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties