Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde.

Media
W.D. Reitsma
J.W.F. Elte
D. Overbosch
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2435

Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde. 2e, herziene druk. Onder redactie van W.D.Reitsma, J.W.F.Elte en D.Overbosch. 380 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1998. ISBN 90-313-2194-X. Prijs: geb. ƒ 115,-.

Bij het verschijnen van de 1e druk van dit leerboek in 1994 werd in deze kolommen (1994:2522) de vraag…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties