Differentieele diagnose van acute ziekten van kinderen, die met aandoening van den pharynx beginnen

Onderzoek
Halbertsma, T.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1875;19:438-40