Differentiële leverfunctiebepaling met behulp van de trombotest van Owren
Open

Onderzoek
11-02-1965
Hemker, H.C., Meer, J. van der en Loeliger, E.A.