Differentiële leverfunctiebepaling met behulp van de trombotest van Owren
Open

Onderzoek
11-02-1965
Hemker, H.C., Meer, J. van der en Loeliger, E.A.
Gepubliceerd op 11-02-1965.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1965;109:646-52