Diagnostisch laboratoriumonderzoek in streeklaboratoria voor de volksgezondheid

H. Bijkerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:229

Nadat met ingang van 1 januari 1985 het diagnostisch laboratoriumonderzoek op pathogene darmziekten op rijkskosten is komen te vervallen, zal dat met ingang van 1 januari 1986 ook gelden voor de overige aangifteplichtige infectieziekten. Deze kosten komen dan voor rekening van de ziektekostenverzekeraars.

Gaat het echter om bron- en contactonderzoek bij de aangifteplichtige ziekten uit de groepen A en B, dan blijft het diagnostisch laboratoriumonderzoek voor rekening van het Rijk mogelijk mits dat in opdracht van de regionale geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid of de directeur van een goedgekeurde basisgezondheidsdienst in een streeklaboratorium voor de volksgezondheid wordt verricht. De ziekten…

Ook interessant

Reacties