Vergelijking van coloscopie en sigmoïdoscopie*

Diagnostiek van colorectale tumoren in de dagelijkse praktijk

Onderzoek
Jochim S. Terhaar sive Droste
Roy L.J. van Wanrooij
Linde M. Morsink
René W.M. van der Hulst
Mike E. Craanen
Joep W.F.M. Bartelsman
Gerrit A. Meijer
Chris J.J. Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A731
Abstract

Samenvatting

Doel

De lokalisatie van gevorderde colorectale neoplasmata in kaart brengen bij personen die verwezen zijn voor coloscopie of sigmoïdoscopie. Per indicatie voor endoscopie de opbrengst aan gevorderde tumoren en hun lokalisatie vergelijken.

Opzet

Observationeel.

Methode

Alle coloscopieën en sigmoïdoscopieën die gedurende een kwartaal van 2005 in de 18 ziekenhuizen van Noord-Holland waren verricht, werden geanalyseerd. De lokalisatie en histologische bevindingen van alle neoplasmata werden geregistreerd, evenals de indicatie voor de endoscopie. Een gevorderd neoplasma werd gedefinieerd als een adenoom ≥ 1,0 cm, een adenoom met villeuze kenmerken of hooggradige dysplasie of een adenocarcinoom.

Resultaten

In totaal ondergingen 4623 patiënten een complete coloscopie en 3004 patiënten een sigmoïdoscopie. Bij 13% respectievelijk 6% van alle coloscopieën en sigmoïdoscopieën werd een gevorderd neoplasma gevonden. Bij coloscopie was 67% van de gevorderde neoplasmata gelokaliseerd in het distale colon en 33% in het proximale colon. Bij 51% van de 228 patiënten met een gevorderd neoplasma in het proximale colon werd geen afwijking gevonden in het distale colon. Het percentage gevorderde neoplasmata in het proximale colon varieerde van 23% bij patiënten jonger dan 50 jaar tot 41% bij patiënten van 80 jaar en ouder. De prevalentie van gevorderde neoplasmata in het proximale colon varieerde per indicatie, van 11-57%.

Conclusie

Van de gevorderde neoplasmata die bij coloscopie worden gevonden bevindt 33% zich in het proximale colon. Bij stijgende leeftijd verschuift de lokalisatie van tumoren van distaal naar proximaal in het colon. Voor endoscopische tumordiagnostiek is coloscopie het onderzoek van voorkeur.

Auteursinformatie

*Namens de ‘Amsterdam Gut Club’, waarvan de leden aan het eind van dit artikel staan vermeld.

‡Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in het World Journal of Gastroenterology (2009;15:1085-92) met als titel ‘Colonoscopic yield of colorectal neoplasia in daily clinical practice’. Afgedrukt met toestemming.

VU Medisch Centrum, Amsterdam

Afd. Maag-, darm- en leverziekten: drs. J.S. Terhaar sive Droste, aios; drs. R.L.J. van Wanrooij, co-assistent; drs. L.M. Morsink, co-assistent; Prof.dr. C.J.J. Mulder, MDL-arts.

Afd. Pathologie: Prof.dr. G.A. Meijer, patholoog.

Kennemer Gasthuis, afd. Maag-,darm- en leverziekten, Haarlem.

Dr. R.W.M. van der Hulst, MDL-arts.

Flevoziekenhuis, afd. Maag-, darm- en leverziekten, Almere.

Dr. M.E. Craanen, MDL-arts.

Academisch Medisch Centrum, afd. Maag-, darm- en leverziekten, Amsterdam.

Prof. J.W.F.M. Bartelsman, MDL-arts.

Contact drs. J.S. Terhaar sive Droste (js.terhaar@vumc.nl)

Verantwoording

Namens de ‘Amsterdam Gut Club’ hebben, naast de auteurs, de volgende personen meegewerkt aan deze studie: dr. Pleun Snel (Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam); dr. Hans A.R.E. Tuynman (Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar); dr. Eric I.C. Wesdorp (Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam); dr. Henk Boot, dr. Annemiek Cats (Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis/Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam); dr. Alphons A.M. Geraedts (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam); dr. Alex Teunen (Bovenij Ziekenhuis, Amsterdam); dr. Lesley A. Noach (Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen); dr. Ruud J.L.F. Loffeld (Zaans Medisch Centrum, Zaandam); drs. Warner Bruins Slot (Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp); dr. Cyriel IJ. Ponsioen (Tergooiziekenhuizen, Hilversum); drs. Ulrike G. Schlüter (Flevo Ziekenhuis, Almere); drs. Peter P. Viergever (Gemini Ziekenhuis, Den Helder); drs. Peter R. Oosting (Waterland Ziekenhuis, Purmerend); dr. Gerrit H. de Groot (Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk); dr. Michael Klemt-Kropp (Westfries Gasthuis, Hoorn); dr. Johan Ph. Kuyvenhoven (Kennemer Gasthuis, Haarlem).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 oktober 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties