Diagnostiek en behandeling van meervoudig zintuiglijk gehandicapte personen.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1158

Diagnostiek en behandeling van meervoudig zintuiglijk gehandicapte personen. Verslag van de studieconferentie in november 1988. Onder redactie van F.Coninx. 157 bl., fig., tabellen. Instituut voor Doven, Sint-Michielsgestel 1990. Prijs: ingen. ƒ 35,-. (Aan te vragen bij het Instituut voor Doven, tel. 04105-8111 ).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties