Diagnostic imaging

Media
P. Armstrong
M.L. Wastie
D. Bloemenkamp
W.P.Th.M. Mali
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:543

P.Armstrong en M.L.Wastie, Diagnostic imaging. 4e druk. 460 bl., fig., tabellen. Blackwell Science, Oxford 1998. ISBN 0-86542-696-1. Prijs: geb. ƒ 108,-.

De auteurs hebben een duidelijk doel voor ogen: zij beschrijven de basisprincipes van radiodiagnostiektechnieken in de geneeskunde en helpen de lezer bij het leren interpreteren van de resultaten. In…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties