Diagnose in beeld (54)

Wat is de diagnose?
F. Eulderink
H. Bril
D.J. Kamphuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1735
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een vrouw van 28 jaar kreeg na een probleemloze zwangerschap een gezonde dochter. Zes dagen na de bevalling ontstonden toenemende hoofdpijn, apathie en een gestoord gevoel van de linker arm. De dag nadien kreeg patiënte 's ochtends tijdens het douchen een epileptische aanval. Op de afdeling Spoedeisende Hulp was zij somnolent en kwam ze moeilijk uit haar woorden. Op een spoed-CT-scan toonde het cerebrum hoog temporopariëtaal rechts twee lineaire hyperdense verdichtingen (figuur) met het beeld van bloedinkjes met omgevend oedeem. Ook was er enig gegeneraliseerd hersenoedeem. Dit alles paste bij een sinustrombose. Tijdens het onderzoek kreeg patiënte opnieuw insulten. Gezien de snel verslechterende toestand werd afgezien van verder beeldvormend onderzoek en kreeg patiënte anti-epileptica en laagmoleculaire heparine. Kort daarna traden buig- en strekkrampen op. Een CT-scan liet nu diverse grote bloedingen zien met omgevend oedeem en een inklemmingsbeeld (zie de figuur). Patiënte overleed de volgende dag. Bij obductie werd inderdaad trombose van de sinus sagittalis superior (zie de figuur) en van de bijbehorende ankervenen gevonden. Deze had geleid tot ernstige hemorragische infarcering rechts frontopariëtaal (zie de figuur) en had de dood veroorzaakt via intracraniële drukverhoging met afplatting van hersenwindingen en verplaatsing van mediane structuren naar links. Sinustrombose berust vaak op toegenomen stollingsneiging, zoals in de zwangerschap en het kraambed voorkomt. Een erfelijk toegenomen stollingsneiging werd niet aangetoond.

Diagnose

Sinustrombose en hemorragische infarcering in het kraambed (‘kraamhoofd’).

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Groep, Reinier de Graafweg 3-11, 2625 AD Delft.

Locatie Diagnostisch Centrum SSDZ, afd. Pathologie: prof.dr.F. Eulderink, emeritus hoogleraar Pathologie; dr.H.Bril, patholoog.

Locatie Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Neurologie: D.J.Kamphuis, neuroloog.

Contact prof.dr.F.Eulderink

Ook interessant

Reacties