Diagnose in beeld (54)

Wat is de diagnose?
F. Eulderink
H. Bril
D.J. Kamphuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1735
Abstract

Casus

Een vrouw van 28 jaar kreeg na een probleemloze zwangerschap een gezonde dochter. Zes dagen na de bevalling ontstonden toenemende hoofdpijn, apathie en een gestoord gevoel van de linker arm. De dag nadien kreeg patiënte 's ochtends tijdens het douchen een epileptische aanval. Op de afdeling Spoedeisende Hulp was zij somnolent en kwam ze moeilijk uit haar woorden. Op een spoed-CT-scan toonde het cerebrum hoog temporopariëtaal rechts twee lineaire hyperdense verdichtingen (figuur) met het beeld van bloedinkjes met omgevend oedeem. Ook was er enig gegeneraliseerd hersenoedeem. Dit alles paste bij een sinustrombose. Tijdens het onderzoek kreeg patiënte…

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Groep, Reinier de Graafweg 3-11, 2625 AD Delft.

Locatie Diagnostisch Centrum SSDZ, afd. Pathologie: prof.dr.F. Eulderink, emeritus hoogleraar Pathologie; dr.H.Bril, patholoog.

Locatie Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Neurologie: D.J.Kamphuis, neuroloog.

Contact prof.dr.F.Eulderink

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties