Diagnose in beeld (371). Een man met een opgezwollen gelaat

Wat is de diagnose?
N.A.J. van der Linde
G.J. Braunstahl
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1047
Abstract

Casus

Een 65-jarige man presenteerde zich met dyspneu en een toename van de gelaatsomvang. Zijn voorgeschiedenis vermeldde COPD, ernstig bulleus emfyseem en recidiverende pneumothorax, waarvoor beiderzijds chemische pleurodese had plaatsgevonden. Lichamelijk onderzoek toonde subcutaan emfyseem van gelaat (figuur a) en romp. Patiënt was hemodynamisch stabiel met een perifere zuurstofsaturatie van 95 tijdens toediening van 4 l O2/min. De ademweg was niet bedreigd. Bij auscultatie werd een piepend verlengd exspirium over alle longvelden gehoord. Een thoraxröntgenfoto toonde subcutaan emfyseem zonder pneumothorax; bij CT werd het bekende bulleuze emfyseem gezien (zie figuur b). Er was mogelijk een…

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Longziekten, Postbus 10.900, 3004 BA Rotterdam.

Mw.dr.N.A.J.van der Linde, arts in opleiding tot internist; hr.dr.G.J.Braunstahl, longarts.

Contact mw.dr.N.A.J.van der Linde (n.vanderlinde@sfg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties