Diabetische gastroparese: is sondevoeding een alternatief?

Klinische praktijk
U. Schlüter
J.W.A. Smit
A. Wipkink-Bakker
A.A.M. Masclee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2425-8
Abstract

Dames en Heren,

Diabetes mellitus kan gepaard gaan met complicaties in verschillende orgaansystemen. Bekend zijn vooral cardiovasculaire complicaties, neuropathie, nefropathie en retinopathie. Stoornissen in de functie van het maagdarmkanaal zijn minder bekend, hoewel ze zeker niet minder frequent voorkomen en ernstige gevolgen kunnen hebben.12 De passage, vertering en absorptie van nutriënten kan gestoord zijn, hetgeen de regulatie van de bloedsuikerwaarden bemoeilijkt. Hyperglykemie leidt tot een verdere remming van de gastro-intestinale motiliteit, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.34 Dit heeft niet alleen gevolgen voor de lichamelijke toestand, maar beïnvloedt ook het psychische en sociale functioneren van patiënten. Aan de hand van de ziektegeschiedenis van een jonge patiënte met insulineafhankelijke diabetes mellitus (type I) en gastroparese willen wij dit illustreren.

Patiënt A is een 26-jarige vrouw die vanaf haar 12e levensjaar bekend is wegens diabetes mellitus type I, die wordt gecompliceerd door retinopathie en neuropathie. In 1990 is er…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: mw.U.Schlüter, gastro-enteroloog in opleiding; dr.A.A.M.Masclee, gastro-enteroloog.

Afd. Endocrinologie: dr.J.W.A.Smit, internist.

Dienst Diëtetiek: mw.A.Wipkink-Bakker, diëtiste.

Contact dr.A.A.M.Masclee

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties