Diabetes en ramadan
Open

Richtlijnen
25-08-2008
M. Ahdi, F. Malki, W. van Oosten, V.E.A. Gerdes en E.W. Meesters

- Diabetes mellitus heeft een hoge prevalentie onder de niet-westerse medelanders van Surinaams-Hindoestaanse, Turkse en Marokkaanse afkomst. De meerderheid van deze patiëntengroep heeft een islamitische achtergrond en neemt actief deel aan het vasten tijdens de ramadan.

- In principe moet aan patiënten met diabetes mellitus een actieve deelname aan de vastenmaand worden ontraden. Dit geldt in het bijzonder voor hoogrisicopatiënten, onder wie patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2-patiënten met vasculaire complicaties, om verergering van het ziekteproces te voorkomen.

- Islamitische patiënten met diabetes mellitus kunnen dispensatie voor de ramadan krijgen.

- Als een diabetespatiënt toch actief deel wil nemen aan het vasten, moet de glucoseverlagende medicatie worden aangepast om de kans op hypoglykemieën zo laag mogelijk te houden. Controle van de patiënt is noodzakelijk 4 of 5 dagen na het begin van het vasten.

- Patiënten die insuline gebruiken dienen tijdens de ramadan wekelijks een dagcurve van de glucosespiegels bij te houden.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1871-4