Diabetes en ramadan

Klinische praktijk
M. Ahdi
F. Malki
W. van Oosten
V.E.A. Gerdes
E.W. Meesters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1871-4
Abstract

Samenvatting

  • Diabetes mellitus heeft een hoge prevalentie onder de niet-westerse medelanders van Surinaams-Hindoestaanse, Turkse en Marokkaanse afkomst. De meerderheid van deze patiëntengroep heeft een islamitische achtergrond en neemt actief deel aan het vasten tijdens de ramadan.
  • In principe moet aan patiënten met diabetes mellitus een actieve deelname aan de vastenmaand worden ontraden. Dit geldt in het bijzonder voor hoogrisicopatiënten, onder wie patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2-patiënten met vasculaire complicaties, om verergering van het ziekteproces te voorkomen.
  • Islamitische patiënten met diabetes mellitus kunnen dispensatie voor de ramadan krijgen.
  • Als een diabetespatiënt toch actief deel wil nemen aan het vasten, moet de glucoseverlagende medicatie worden aangepast om de kans op hypoglykemieën zo laag mogelijk te houden. Controle van de patiënt is noodzakelijk 4 of 5 dagen na het begin van het vasten.
  • Patiënten die insuline gebruiken dienen tijdens de ramadan wekelijks een dagcurve van de glucosespiegels bij te houden.
Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam.

Hr.drs.M.Ahdi, coassistent; mw.F.Malki, nurse practitioner; mw.W.van Oosten, verpleegkundig specialist; hr.dr.V.E.A.Gerdes, internist-vasculair geneeskundige (tevens: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam); hr.drs.E.W.Meesters, internist.

Contact hr.drs.E.W.Meesters (igeme@slz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties