Diabetes en de klinisch chemicus.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:634

Diabetes en de klinisch chemicus. - Op 5 juni a.s. zal door de afd. Inwendige Geneeskunde en de afd. Klinische Chemie van het Ziekenhuis De Weezenlanden te Zwolle een symposium worden georganiseerd over de behandeling van diabetes mellitus in de negentiger jaren. Het symposium zal worden gehouden in de Nieuwe…

Ook interessant

Reacties