Desinfectie en sterilisatie in de algemene praktijk

Klinische praktijk
B. van Klingeren
J.C. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2096-100

Zie ook het artikel op bl. 2100.

Inleiding

Voorkomen is beter dan genezen is een overbekend adagium, dat met name van toepassing is op infectieziekten. Sinds in de vorige eeuw het besef doorbrak, dat ‘besmettelijke’ ziekten door micro-organismen worden veroorzaakt, hebben hygiënische maatregelen tot een drastische vermindering van morbiditeit en sterfte geleid. Deze maatregelen, die tot doel hebben de kans op overdracht van pathogene micro-organismen van mens naar mens te verkleinen, variëren van het aanbrengen van barrières (monddoekjes, handschoenen) en reiniging tot eliminatie van micro-organismen met behulp van fysische (verhitting, filtratie) of chemische middelen (desinfectantia).

Het doel van steriliseren is een toestand van afwezigheid van levende micro-organismen, het doel van desinfectie een toestand met een aanvaardbaar laag besmettingsrisico. Hoewel virussen taxonomisch van de micro-organismen in engere zin worden onderscheiden, zullen in dit overzicht kortheidshalve onder micro-organismen en kiemen worden verstaan bacteriën, fungi en virussen.

Steriliseren en steriliteit

Steriliteit is in…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Dr.B.van Klingeren, microbioloog; dr.J.C.de Jong, viroloog.

Contact dr.B.van Klingeren

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties