Dekkingsgraad van tuberculosescreening bij immigranten: sterke afname bij vervolgscreening

Onderzoek
R. Bwire
S. Verver
J.A.C.M. Année-van Bavel
P. Kouw
S.T. Keizer
M.W. Borgdorff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:823-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Schatting maken van de dekkingsgraad van halfjaarlijkse vervolgscreening op tuberculose bij immigranten, uitgezonderd asielzoekers.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Participatie aan de halfjaarlijkse röntgencontrole in de eerste anderhalf jaar na binnenkomst werd vastgelegd van de immigranten die in 1996 een binnenkomstscreening hadden ondergaan bij de GGD's Zuid-Kennemerland (Haarlem), Flevoland (Lelystad), Midden-Brabant (Tilburg) en West-Friesland (Hoorn). Bij GGD Zuid-Kennemerland werden gegevens verzameld over de dekkingsgraad als rekening werd gehouden met het aantal immigranten dat het land had verlaten voor de volgende screening.

Resultaten

Van de 2147 immigranten (48 mannen en 52 vrouwen; 68 in de leeftijd van 15-34 jaar) die in 1996 bij binnenkomst waren gescreend, waren er 1075 (50; uitersten: 29-76) voor de eerste vervolgscreening verschenen en 620 (29; 21-61) voor de tweede. Bij de GGD Zuid-Kennemerland hadden van de 777 immigranten die daar een binnenkomstscreening hadden ondergaan, 113 het land verlaten voor de eerste vervolgscreening en nog eens 89 voor de tweede. Van de waarschijnlijk nog in Nederland verblijvende personen hadden 454 (68; 454/777 = 58) een eerste vervolgscreening ondergaan en 166 (29; 166/777 = 21) een tweede.

Conclusie

De dekkingsgraad van screening op tuberculose onder immigranten nam na de verplichte binnenkomstscreening sterk af, ook als gecorrigeerd werd voor het aantal immigranten dat het land tijdens de screeningsprocedure verliet.

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose, Postbus 146, 2501 CC Den Haag.

R.Bwire en mw.S.Verver, epidemiologen; dr.M.W.Borgdorff, arts-epidemioloog.

GGD Midden-Brabant, Tilburg.

Mw.J.A.C.M.Année-van Bavel, arts tuberculosebestrijding.

GGD Flevoland, Lelystad.

Dr.P.Kouw, arts tuberculosebestrijding.

GGD West-Friesland, Hoorn.

Contact S.T.Keizer, arts tuberculosebestrijding (borgdorffm@kncvtbc.nl)

Ook interessant

Reacties