De ziekte van Thomsen beschouwd uit het oogpunt van geschiktheid of ongeschiktheid voor den Militairen Dienst en van de gerechtelijke geneeskunde

Media
Stok, J.A. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1894;38:622-4