De ziekte van Alzheimer in zeven documenten

Media
P. Blocq
G. Marinesco
A. Alzheimer
E. Kraepelin
O. Fischer
G. Perusini
W.A. van Gool
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2425
Download PDF

P.Blocq, G.Marinesco, A.Alzheimer, E.Kraepelin, O.Fischer en G.Perusini, De ziekte van Alzheimer in zeven documenten. Een klinisch en celpathologisch onderzoek. (Uit het Duits, Frans en Engels vertaald.) Met een inleiding van F.Gilson en een visie op de toekomst van P.Eikelenboom en Ph.Scheltens. 251 bl., fig. Candide/Wrede Veldt, Amsterdam, 2000. ISBN 90-75483-21-X. Prijs: ingen. ƒ 55,-.

In deze uitgave zijn 7 historische documenten over dementie en neuropathologie gebundeld. Het betreft vertalingen van artikelen van Alzheimer, Fischer, Perusini, Blocq en Marinesco uit de jaren 1892-1911 en een hoofdstuk uit het leerboek van Kraepelin uit 1910. Minutieuze beschrijvingen van seniele plaques en neurofibrillaire degeneratie, met reproductie van de originele illustraties, worden gecombineerd met gedetailleerde klinische gegevens, soms met letterlijke weergave van gesprekken met de patiënt. Daarmee vormen deze stukken goede voorbeelden van onderzoek naar klinisch-pathologische correlaties, zoals dat tegenwoordig zeldzaam is.

De manuscripten werden geselecteerd door Dillman en vertaald door Hollander. Gilson droeg twee inleidende hoofdstukken bij en Eikelenboom en Scheltens formuleerden tot slot beiden hun visie op de toekomst van het dementieonderzoek. Een eindredacteur zou in dit team niet hebben misstaan. Deze had wellicht herhalingen, gebrek aan uniforme terminologie en enkele in het oog springende taalfouten kunnen voorkomen. Voor degenen die deze tekortkomingen voor lief nemen, vormt het boek een aardige en gemakkelijk bereikbare toegang tot de fundamenten van onze hedendaagse kennis op dit terrein.

Gerelateerde artikelen

Reacties