De worsteling met Eros en Thanatos

Pieter van Eijsden
Pieter van Eijsden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1511

artikel

Pyramus en Thisbe, Orpheus en Euridice, en de onvermijdelijke Romeo en Julia wijzen ons erop dat liefde en dood innig verbonden zijn. En dat geldt ook voor dit nummer. Niet alleen doordat we toevallig een artikel hebben over suïcide (D2463) en één over seksualiteit (D2685), maar vooral omdat deze totaal verschillende artikelen zo goed op elkaar aansluiten.

Saskia Mérelle schrijft dat uit een enquête onder SEH-personeel blijkt dat een meerderheid zich tekort vindt schieten in de zorg voor suïcidepogers. Het ongemak van de hulpverleners vind ik het meest spreken uit het gegeven dat 20% van de ondervraagden toegeeft negatieve attitudes te hebben jegens suïcidepogers of zegt hen minder tijd of aandacht te geven. De huidige richtlijn onderkent dat en suggereert dat meer begrip voor de achtergrond en de beweegredenen van suïcidaal gedrag kan bijdragen aan een effectievere behandeling. Dat ligt voor de hand, maar hoe dan?

Het artikel over interculturele communicatie over seksualiteit van Marianne Dees sluit hier naadloos op aan (D2685). Seks en dood zijn beide omgeven met angst en schaamte, ook bij de hulpverlener zelf. Het advies van Dees om allereerst de eigen attitudes rondom seksualiteit goed in beeld te krijgen, geldt dan ook zeker voor het onderwerp van de dood, en specifiek suïcide. Ze wijst erop dat mensen niet zoveel van elkaar verschillen. De meeste mensen, ongeacht hun leeftijd, gender en culturele of etnische achtergrond, vinden seksualiteit belangrijk. En dus – naar ik dan aanneem – de dood afschrikwekkend. Dees vervolgt met het advies aan de arts om dit algemene weer uniek te maken door iedere patiënt te zien als ‘een unieke bron van kennis over zijn of haar contextuele en culturele seksuele gewoonten’. Iedere patiënt, vooral diegene in wie je je moeilijk kunt verplaatsen, is daarmee dus ook een slijpsteen voor de geest en voor je deskundigheid. De worsteling met het probleem van suïcide is dan, afgezien van alle logistieke problemen, misschien vooral een worsteling van de hulpverlener met zichzelf.

Auteursinformatie

p.vaneijsden@ntvg.nl

Contact (p.vaneijsden@ntvg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties