De werking van calomel op gistings en rottingsprocessen

Onderzoek
Fokker, A.P.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1882;26:388-9