De wenschelijkheid van een wettelijken dwang tot sterilisatie

Perspectief
Kleijn, A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:2265-6