De wapenen van den heer H. Pierson, predikant te Zetten, in den strijd met zijne tegenstanders, en de kennis en het streven van de Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie

Media
Overbeek de Meijer, G. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1889;33:500