De waarde van het hypnotisme bij chronisch alcoholisme

Media
Lloyd Tuckey, C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1893;37:71-9