De waarde van enkele bekkenmaten

Onderzoek
Hoeven, P.C.T. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1911;55:1277-96